kancelaria notarialna

MArta malewicz

Notariusz
Marta MalewiczAdres:

ul. Osadników Wojskowych 44 lok.4

68-200 Żary


www.notariusz-zary.com

malewicz@notariusz-zary.com


tel./fax 68 360 00 12

tel. kom. 690 315 333


Godziny urzędowania:

Pn. - Pt. 8.30 - 16.00
Poza wymienionymi wyżej godzinami pracy Kancelarii istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu spotkania z notariuszem.

notariusz żary

  Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusz Martę Malewicz mieści się na I piętrze nowo wybudowanego budynku w Żarach przy ulicy Osadników Wojskowych numer 44 lok.4, przed którym znajduje się parking dla klientów Kancelarii. Ponadto budynek zaopatrzony jest w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.


  W bliskim sąsiedztwie Kancelarii znajdują się: Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.


  Notariusz Marta Malewicz na stanowisko notariusza powołana została decyzją Ministra Sprawiedliwości, po przejściu wszystkich szczebli przygotowania zawodowego zmierzających do uzyskania tytułu notariusza, od ukończenia wyższych studiów prawniczych, poprzez odbycie aplikacji notarialnej, a następnie asesury notarialnej.


   Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). 

  Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. 

   Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


LEX EST QUOD NOTAMUS
To co piszemy, stanowi prawo
.