kancelaria notarialna

MArta malewicz

Notariusz
Marta MalewiczAdres:

ul. Osadników Wojskowych 44 lok.4

68-200 Żary


www.notariusz-zary.com

malewicz@notariusz-zary.com


tel./fax 68 360 00 12

tel. kom. 690 315 333


Godziny urzędowania:

Pn. - Pt. 8.30 - 16.00
Poza wymienionymi wyżej godzinami pracy Kancelarii istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu spotkania z notariuszem.

    

    Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT (23%).

   Ponadto notariusz pobiera przewidziane prawem podatki i opłaty, są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa.

   Zebrane podatki i opłaty przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. 

   W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

   W prowadzonej przez notariusz Martę Malewicz Kancelarii Notarialnej uzyskają Państwo bezpłatne i wyczerpujące informacje w zakresie planowanych czynności notarialnych, możliwości jakie prawo oferuje w zakresie tych czynności, dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego.