kancelaria notarialna

MArta malewicz

Notariusz
Marta MalewiczAdres:

ul. Osadników Wojskowych 44 lok.4

68-200 Żary


www.notariusz-zary.com

malewicz@notariusz-zary.com


tel./fax 68 360 00 12

tel. kom. 690 315 333


Godziny urzędowania:

Pn. - Pt. 8.30 - 16.00
Poza wymienionymi wyżej godzinami pracy Kancelarii istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu spotkania z notariuszem.

     

  Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych: 

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu,wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.